KOLON & BOM TİPİ KAYNAK SİSTEMLERİ

Kolon & Bom sistemli kaynak makineleri büyük çaplı tank, tanker, vinç bomu, kutu kiriş ve şasi kiriş kaynağı vb. malzemelerin boy ve dairesel kaynak yapması için tasarlanmıştır. Doğrusal kaynaklar Kolon Bom sisteminin hareketi ile, dairesel kaynaklar ise çevirici sistemde iş parçasının döndürülmesi ile kaynatılabilmektedir.